「Track」修訂間的差異

出自資訊技術辭典
前往:導覽搜尋
(新頁面: {| class="wikitable" |- | '''大陸簡體 '''|| 跟踪 |- | '''大陸繁體''' || 跟蹤 |- | '''香港繁體''' || |- | '''台灣繁體''' || 追蹤、音軌、曲目 |- | '''建議...)
 
行 1: 行 1:
 
{| class="wikitable"
 
{| class="wikitable"
 
|-
 
|-
| '''大陸簡體 '''|| 跟踪
+
| '''大陸簡體 '''|| 跟踪、磁道
 
|-
 
|-
| '''大陸繁體''' || 跟蹤
+
| '''大陸繁體''' || 跟蹤、磁道
 
|-
 
|-
 
| '''香港繁體''' ||  
 
| '''香港繁體''' ||  
 
|-
 
|-
| '''台灣繁體''' || 追蹤、音軌、曲目
+
| '''台灣繁體''' || 追蹤、音軌、曲目、磁軌
 
|-
 
|-
 
| '''建議翻譯''' ||  
 
| '''建議翻譯''' ||  
 
|}
 
|}
 
[[Category:總索引]]
 
[[Category:總索引]]

於 2018年1月20日 (六) 16:20 的修訂

大陸簡體 跟踪、磁道
大陸繁體 跟蹤、磁道
香港繁體
台灣繁體 追蹤、音軌、曲目、磁軌
建議翻譯