「Render」修訂間的差異

出自資訊技術辭典
前往:導覽搜尋
(新頁面: {| class="wikitable" |- | '''大陸簡體 '''|| |- | '''大陸繁體''' || |- | '''香港繁體''' || |- | '''台灣繁體''' || 渲染、繪製、呈現 |- | '''建議翻譯''' ||...)
 
 
(未顯示由 1 位使用者於中間所作的 1 次修訂)
行 1: 行 1:
 
{| class="wikitable"
 
{| class="wikitable"
 
|-
 
|-
| '''大陸簡體 '''||  
+
| '''大陸簡體''' ||  
 
|-
 
|-
 
| '''大陸繁體''' ||  
 
| '''大陸繁體''' ||  
行 11: 行 11:
 
| '''建議翻譯''' ||  
 
| '''建議翻譯''' ||  
 
|}
 
|}
 +
=== 相關條目 ===
 +
* [[renderer]]
 
[[Category:總索引]]
 
[[Category:總索引]]

於 2020年1月26日 (日) 19:56 的最新修訂

大陸簡體
大陸繁體
香港繁體
台灣繁體 渲染、繪製、呈現
建議翻譯

相關條目