「Project」修訂間的差異

出自資訊技術辭典
前往:導覽搜尋
(新頁面: {| class="wikitable" |- | '''大陸簡體 '''|| 项目、工程 |- | '''大陸繁體''' || 項目、工程 |- | '''香港繁體''' || |- | '''台灣繁體''' || 專案、項目 |- | '...)
 
行 7: 行 7:
 
| '''香港繁體''' ||  
 
| '''香港繁體''' ||  
 
|-
 
|-
| '''台灣繁體''' || 專案、項目
+
| '''台灣繁體''' || 專案、項目、計畫
 
|-
 
|-
 
| '''建議翻譯''' ||  
 
| '''建議翻譯''' ||  
 
|}
 
|}
 
[[Category:總索引]]
 
[[Category:總索引]]

於 2018年1月20日 (六) 13:17 的修訂

大陸簡體 项目、工程
大陸繁體 項目、工程
香港繁體
台灣繁體 專案、項目、計畫
建議翻譯