「Payload」修訂間的差異

出自資訊技術辭典
前往:導覽搜尋
 
(未顯示由 1 位使用者於中間所作的 1 次修訂)
行 1: 行 1:
 
{| class="wikitable"
 
{| class="wikitable"
 
|-
 
|-
| '''大陸簡體 '''||  
+
| '''大陸簡體''' ||  
 
|-
 
|-
 
| '''大陸繁體''' ||  
 
| '''大陸繁體''' ||  
行 11: 行 11:
 
| '''建議翻譯''' ||  
 
| '''建議翻譯''' ||  
 
|}
 
|}
 +
[[Category:資訊安全]]
 
[[Category:總索引]]
 
[[Category:總索引]]

於 2018年3月24日 (六) 17:37 的最新修訂

大陸簡體
大陸繁體
香港繁體
台灣繁體 酬載、載體
建議翻譯