「Multicast」修訂間的差異

出自資訊技術辭典
前往:導覽搜尋
(已建立頁面,內容為 "{| class="wikitable" |- | '''大陸簡體''' || |- | '''大陸繁體''' || |- | '''香港繁體''' || |- | '''台灣繁體''' || 多點傳送、多播、群播 |- |…")
 
 
行 7: 行 7:
 
| '''香港繁體''' ||  
 
| '''香港繁體''' ||  
 
|-
 
|-
| '''台灣繁體''' || 多點傳送、多播、群播
+
| '''台灣繁體''' || 多點傳送、多點傳播、多播、群播
 
|-
 
|-
 
| '''建議翻譯''' ||  
 
| '''建議翻譯''' ||  
 
|}
 
|}
 
[[Category:總索引]]
 
[[Category:總索引]]

於 2020年1月26日 (日) 21:14 的最新修訂

大陸簡體
大陸繁體
香港繁體
台灣繁體 多點傳送、多點傳播、多播、群播
建議翻譯