「Email」修訂間的差異

出自資訊技術辭典
前往:導覽搜尋
(新頁面: {| class="wikitable" |- | '''大陸簡體 '''|| 电子邮件 |- | '''大陸繁體''' || 電子郵件 |- | '''香港繁體''' || |- | '''台灣繁體''' || 電子郵件 |- | '''建議...)
 
行 1: 行 1:
 
{| class="wikitable"
 
{| class="wikitable"
 
|-
 
|-
| '''大陸簡體 '''|| 电子邮件
+
| '''大陸簡體 '''|| 电子邮件、电邮
 
|-
 
|-
| '''大陸繁體''' || 電子郵件
+
| '''大陸繁體''' || 電子郵件、電郵
 
|-
 
|-
 
| '''香港繁體''' ||  
 
| '''香港繁體''' ||  

於 2018年1月19日 (五) 17:46 的修訂

大陸簡體 电子邮件、电邮
大陸繁體 電子郵件、電郵
香港繁體
台灣繁體 電子郵件
建議翻譯