「Digital」修訂間的差異

出自資訊技術辭典
前往:導覽搜尋
(新頁面: {| class="wikitable" |- | '''大陸簡體 '''|| 数字 |- | '''大陸繁體''' || 數字 |- | '''香港繁體''' || |- | '''台灣繁體''' || 數位 |- | '''建議翻譯''' || |} ...)
 
行 1: 行 1:
 
{| class="wikitable"
 
{| class="wikitable"
 
|-
 
|-
| '''大陸簡體 '''|| 数字
+
| '''大陸簡體 '''|| 数字、数码
 
|-
 
|-
| '''大陸繁體''' || 數字
+
| '''大陸繁體''' || 數字、數碼
 
|-
 
|-
 
| '''香港繁體''' ||  
 
| '''香港繁體''' ||  

於 2018年1月22日 (一) 15:39 的修訂

大陸簡體 数字、数码
大陸繁體 數字、數碼
香港繁體
台灣繁體 數位
建議翻譯