「Base class」修訂間的差異

出自 資訊技術辭典
前往: 導覽搜尋
(新頁面: {| class="wikitable" |- | '''大陸簡體 '''|| 基类 |- | '''大陸繁體''' || 基類 |- | '''香港繁體''' || |- | '''台灣繁體''' || 基本類別、基底類別 |- | '''建...)
 
行 7: 行 7:
 
| '''香港繁體''' ||  
 
| '''香港繁體''' ||  
 
|-
 
|-
| '''台灣繁體''' || 基本類別、基底類別
+
| '''台灣繁體''' || 基礎類別、基底類別
 
|-
 
|-
 
| '''建議翻譯''' ||  
 
| '''建議翻譯''' ||  
 
|}
 
|}
 
[[Category:總索引]]
 
[[Category:總索引]]

於 2018年1月16日 (二) 18:04 的修訂

大陸簡體 基类
大陸繁體 基類
香港繁體
台灣繁體 基礎類別、基底類別
建議翻譯