「Application binary interface」修訂間的差異

出自 資訊技術辭典
前往: 導覽搜尋
(已建立頁面,內容為 "{| class="wikitable" |- | '''大陸簡體''' || |- | '''大陸繁體''' || | | '''香港繁體''' || |- | '''台灣繁體''' || 應用程式二進位介面 |- | '…")
 
 
行 4: 行 4:
 
|-
 
|-
 
| '''大陸繁體''' ||  
 
| '''大陸繁體''' ||  
|
+
|-
 
| '''香港繁體''' ||  
 
| '''香港繁體''' ||  
 
|-
 
|-

於 2020年5月25日 (一) 19:30 的最新修訂

大陸簡體
大陸繁體
香港繁體
台灣繁體 應用程式二進位介面
建議翻譯